Politica de Confidențialitate

S.C. VALYROM PROD S.R.L în calitate proprietar și administrator al website-ului www.atelieruldesosete.ro, respectă caracterul privat și securitatea informațiilor furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

atelieruldesosete.ro se angajează  folosească datele personale ale utilizatorilor numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săiîn scopul derulării procesului de comandă și livrării produselor, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor/promoților acestuia.

În scopul livrării produselor, informațiile dumneavoastră sunt transmise exclusiv firmei de curierat partenere, Cargus.

PLĂȚILE ONLINE

Plățile online efectuate pe atelieruldesosete.ro sunt procesate de către furnizorul de tip „third party” Netopia. Colectarea și procesarea datelor cardului se face în mod exclusiv pe serverele Netopia, iar Atelierul de șosete nu solicită și nu stochează nici un fel de informație referitoare la cardul dumneavoastră.

Atelierul de șosete poate  colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, zona geografică de unde se face accesul, numele și versiunea browserului de internet folosit, sistemul de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Atelierul de șosete pentru a îmbunătăți experiența și serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi.

Furnizarea datelor personale către Atelierul de șosete nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în orice moment ștergerea acestora din baza de date în mod gratuit.

Conform Legii nr. 677/2001 aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră, de intervenție asupra datelor, dreptul de a va opune prelucrării datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate și dreptul de a vă adresa justiției.

Aveți dreptul și puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date prin trimiterea unui email pe adresa atelieruldesosete@gmail.com.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

  • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
  • Dreptul la accesul datelor. Puteți solicita confirmarea faptului  datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către VALYROM PROD SRL, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de exemplu scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluitedurata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursă informațiilor, etc.).
  • Dreptul la intervenția/modificarea datelor. Puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete.
  • Dreptul de opoziție puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care va aflațiprelucrării datelor cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute de lege
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
  • Dreptul de retragere a consimțământului („dreptul de a fi uitat”). În situațiile reglementate de lege (de exemplu în cazul în care se constată  datele cu caracter personal nu mai sunt necesare  pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate), puteți obține ștergerea respectivelor date.
  • Dreptul de a se adresa justițieiÎn măsura în care considerați  ați suferit un prejudiciu prin colectarea și prelucrarea datelor, aveți dreptul  adresați o plângere instanței competențe sau autorității de supraveghere.
  • Dreptul la portabilitatea datelor.  Aveți dreptul  primițiîntr-un format structurat, care poate fi citit automat, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și puteți solicită  respectivele date  fie transmise altui operator.

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturilor enumerate mai sus puteți adresa unui reprezentant Atelierul de șosete la adresa de e-mail atelieruldesosete@gmail.com. Ne rezervăm dreptul de a solicita documente justificative pentru a putea soluționa solicitarea dumneavoastră.

CONTUL DE E-MAIL, PAROLĂ ȘI SECURITATEA ACESTUIA

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. În cazul accesării neautorizate a contului de către persoane terțe, din orice motive, compania nu își asumă nici o responsabilitate față de consectintele care pot apărea.

Pentru orice lămuririva rugăm  ne contactați la atelieruldesosete@gmail.com.